Puno svega...


Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/jeromelecunff/public_html/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 152

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/jeromelecunff/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 272

Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/jeromelecunff/public_html/templates/gk_magazine/lib/framework/helper.layout.php on line 152

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/jeromelecunff/public_html/libraries/cms/application/site.php on line 272

Od prevoditelja do sudskog tumača

Od prevoditelja do sudskog tumača photo: www.sxc.hu

Kada sam kao prevoditelj odlučio postati sudski tumač, više zbog potvrde svojih kompetencija nego zato što sam očekivao da ću po sudovima imati puno posla sa francuskim jezikom, informacije o postupku pa i dalje o tome što znači biti sudski tumač uglavnom sam nalazio po forumima, narodnim novinama i iz razgovora sa kolegama. Kako bih olakšao potragu i možda demantirao neke glasine o svemu tome odlučio sam na jednom mjestu dati upute o tome kako postati taj famozni sudski tumač.


Dakle prije svega treba napomenuti da su sudski tumači kao i procedura ispunjavanja uvjeta za stalnog sudskog tumača definirani u Pravilniku o stalnim sudskim tumačima (88/2008) koji je u trenutku pisanja još uvijek na snazi. U pravilniku se detaljno opisuju uvjeti koje mora netko zadovoljiti da bi postao sudski tumač ali uz izuzetak specifičnih situacija svodi se na to da uz hrvatski jezik morate dokazati vladanje stranim jezikom (jednim ili više), poznavanje pravnog nazivlja i ustrojstva vlasti kao i posjedovati sveučilišnu diplomu diplomskog studija. Većinom se za sudske tumače odlučuju pravnici ili ljudi koji su na Filozofskom ili sličnom fakultetu završili neki strani jezik s obzirom da samim time ispunjavaju već dva uvjeta (diplomu i poznavanje jezika/prava).
Za nas ostale koji imamo samo diplomu fakulteta moramo dokazati poznavanje i jezika i „pravnog dijela“. Poznavanje jezika u pravilu se dokazuje, ukoliko niste taj jezik diplomirali, položenim ispitom o znanju jezika, zloglasne razine C2 prema Europskom referentnom okviru, u praksi se priznaje i sveučilišna diploma sa stranog sveučilišta iz zemlje u kojoj je ciljani jezik službeni. Dakle ako ste završili elektrotehniku ili strojarstvo primjerice u Francuskoj, ta diploma će isto tako poslužiti kao dokaz o poznavanju jezika i sveučilišnog obrazovanja ali se možete naći u situaciji da dokazujete poznavanje hrvatskog jezika. Dokaz o poznavanju jezika potrebno je priložiti već u prijavi tako da prije ispita, ukoliko vam je potreban, nema smisla razmišljati o prijavi. Dokaz o poznavanje „pravnog dijela“ nije potrebno imati prilikom prijave, već se pred županijskim sudom na kojem se prijavljujete dokazuje usmenim ispitivanjem da poznajete potrebno pravno nazivlje.

Uobičajena je priča da je procedura jako dugotrajna i skupa ali to zapravo ovisi o informiranosti i organizaciji, ovdje ću pokušati objasniti korake držeći se svog primjera iako moj primjer ne mora biti reprezentativan.
Dakle moj prvi korak je bio pribavljanje dokaza o poznavanju jezika, iako izvorni govornik francuskog jezika, nikakve potvrde od Francuske ambasade ili slični papiri nisu dolazili u obzir pa sam krenuo tražiti termin u Francuskoj Alijansi za polaganje C2 razine iz francuskog jezika. S obzirom da su škole stranih jezika dosta popularne u zadnje vrijeme, termina ispitivanja različitih razina ima relativno često i to za sve jezike, što možemo zahvaliti jednim dijelom i rastućoj emigraciji. Moram priznati da mi je i kao izvornom govorniku ispit C2 razine bio poprilično izazovan, ne mogu tvrditi da je tako i sa ostalim jezicima ali C2 razina bi trebala biti standardizirana na razini cijele Europe za sve jezike. Moj ispit se sastojao od pismenog i usmenog dijela, koji zajedno nose maksimalno 100 bodova, pri čemu se na pismenom dijelu mora pisati esej od 2000 riječi pri čemu birate između književnog i znanstvenog područja, a pišete na temelju pisanih dokumenata koji su priloženi za svaku od 3 predložene teme za svako područje. Ocjenjivanje je koncipirano na način da bude što je moguće više objektivno pa od mogućih 50 bodova, bodove skupljate u velikom broju rubrika, od korištenja vokabulara kojeg nema u pomoćnoj dokumentaciji, pa preko korištenja glagolskih vremena, broja pravopisnih grešaka itd. Uglavnom manjak inspiracije ili velikih ideja ne mora biti hendikep ukoliko je tekst tehnički dobro napisan, ukoliko pazite na korištenje velikog broja riječi, namjerno koristite više glagolskih vremena i načina, ako poštujete premisu u zadanoj temi (obično je u obliku nekog pitanja o pomoćnoj dokumentaciji, što olakšava pisanje teksta jer vam puno bolje definira temu od samog naslova), ako poštujete zadanu normu broja riječi (ne točno u broj, ali ako pobrojite koliko otprilike pišete riječi po retku, morate napisati dovoljan broj redaka da broj bude blizu 2000 riječi) itd. Kako bi se priznao prolaz na pismenom ispitu morate skupiti najmanje 10 bodova, ali onda morate skupiti većinu, tj. 40 bodova na usmenom kako bi zadovoljili prolaznu ocjenu od 50 bodova od 100 na cijelom ispitu. Na ispitu iz francuskog, ne znam kako je sa drugim jezicima, bilo je dozvoljeno, dapače gotovo uvjetovano, korištenje jednojezičnog rječnika.
Usmeni je, barem meni, dakako bio daleko lakši. Ispiti se sastoji u prvom dijelu od slušanja nekog snimljenog teksta. Kroz dva slušanja imate priliku raditi zabilješke, a nakon slušanja treba napisati kratki osvrt o vlastitim stavovima o tekstu kojeg ste slušali. Kao i u pismenom dijelu bodovi su raspoređeni u velikom broju kategorija. Nakon što ste napisali svoj osvrt izlazite pred tročlanu komisiju s kojom raspravljate o tekstu kojeg ste čuli, pa bilješke za vrijeme slušanja i osvrt dobro posluže za pripremu.
Pismeni i usmeni dio odvijaju se u dva različita dana a ispit sveukupno ne bi trebao trajati više od 3 i pol sata. Osobno mogu reći da je ispit bio dosta zahtjevno iskustvo, da ne govorim o pritisku kada kao izvorni govornik ne možete baš doći i osramotiti se na ispitu iz vlastitog jezika ali opet nije ni nepremostivo. Objektivnost u ocjenjivanju lako kažnjava ali istovremeno pomaže jer ste sigurni da će neki elementi koji su vam možda jača strana biti uzeti u obzir.
Nakon polaganja ispita iz jezika dobivanje diplome možete potrajati neko vrijeme ali kada napokon dođe vrijeme je za daljnje korake. Za imenovanje sudskim tumačem nadležan je županijski odnosno trgovački sud koji vas zapadne prema mjestu prebivališta ili boravišta. Kako svi županijski sudovi (ja sam išao na županijski) nemaju istu dinamiku imenovanja sudskih tumača prvo se morate raspitati o tome kada se to uopće predviđa. Uz malo više ili manje truda to uglavnom uspijete doznati ako ništa prema prethodnoj praksi. Prije imenovanja obično je provjera znanja pravnog nazivlja za one kojima treba pa je dobro skupiti potrebnu dokumentaciju nekoliko mjeseci prije.
Dakle za prijavu na županijski sud u prvom koraku su vam potrebni ispunjeni zahtjev za imenovanjem sudskim tumačem kojeg dobijete na sudu ili sami napišete prema špranci, životopis, domovnica (neizbježna svuda), potvrda o nekažnjavanju koju ćete podići na općinskom sudu (a ne kao ja tražiti ju na tom istom županijskom), diploma fakulteta, diploma ispita o poznavanju jezika i u sve to morate ubaciti i 300 kn biljega.
Nakon što sud razmotri vašu prijavu upućuje vas službenim dopisom na obuku u jednu od udruga sudskih tumača, obuka je obavezna i morate ju završiti prije predviđenih datuma za ispitivanje znanja pravnog nazivlja i imenovanja na sudu jer ćete u protivnom morati čekati slijedeću priliku, što ovisno o županijskom sudu može značiti nekoliko mjeseci pa i do godinu dana. Udruga sudskih tumača koje ispunjavaju uvjete za obavljanje stručne obuke nema puno, i prema mojim saznanjima se su u Zagrebu. Ne želim ulaziti u osobne preferencije jednih i drugih ali trebate računati da obuku završite na vrijeme, zakonski rok od maksimalno 2 mjeseca sasvim je realan za obuku tako da se treba prije raspitati o planiranim terminima koji se obično definiraju ovisno o interesu kandidata. Ja sam osobno obuku završio u HSUST (Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača), simpatični ljudi i dosta sam brzo to uspio završiti. Obuka se sastoji od predavanja i radionica o tome kako biti sudski tumač, dobijete informacije o pravnim aspektima i zahtjevima posla kao i savjete za daljnji prolazak procedure imenovanja. Ne treba očekivati da će vas netko naučiti tada prevoditi ali je svakako korisno dobiti informacije o pravima i obavezama sudskih tumača, o tome kako se ispunjava dnevnik, kako se interpretiraju odredbe iz pravilnika, kako se koncipira ovjereni prijevod i obavlja usmeni prijevod na sudu. Nakon završetka „konvencionalnog“ dijela prije potvrde o obavljenoj obuci, potrebno je još odraditi „praksu“ kod već imenovanog sudskog tumača. Ako sami ne poznajete nekoga tko će vam u tome pomoći, obično se preko udruge koja radi obuku može pronaći nekog voljnog da vam pokaže kako to u praksi izgleda biti sudski tumač. Dotični sudski tumač vam na kraju piše potvrdu o obavljenoj hospitaciji odnosno potvrđuje da ste završili obaveznu obuku tj. zaslužili još jedan papir koji predajete županijskom sudu.
Nakon toga županijski sud raspisuje datum provjere znanja pravnog nazivlja. Na županijskom sudu tada, oni koji moraju, kao i ja, pred tročlanom komisijom odgovaraju na pitanja iz područja ustrojstva državne vlasti (Ustav Republike Hrvatske), ustrojstva sudbene vlasti (Zakon o sudovima i Prekršajni zakon), ustrojstva pravosudnih tijela (Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o odvjetništvu, Zakon o javnom bilježništvu) ustrojstva državne uprave (Zakon o sustavu državne uprave), zatim iz Kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku, Zakona o vlasništvu, Zakona o nasljeđivanju, Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o parničnom postupku, Ovršnog zakona i Stečajnog zakona. Iako ovo sve izgleda jako impresivno i nemoguće za savladati u kratkom vremenu i malom broju sati koje imamo na raspolaganju ako imamo sreću da radimo preko dana, stvar uopće nije toliko strašna. Nitko ne očekuje da vladate svim tim zakonima kao neki stručnjak, osim toga ti se zakoni i mijenjaju često. Bitno je poznavati nazivlje i neke osnovne odredbe tih zakona. Među sudskim tumačima uvijek kruži pripremljeni materijali iz kojih se uči za taj ispit tako da ne morate učiti napamet cijeli popis zakona. Iako i u sažetom obliku toga ima dosta za naučiti uglavnom nije preveliki problem a poznavanje tih stvari zapravo je u tom poslu često jako korisno, tako da su neke stvari, ako dugo radite kao prevoditelj, često i poznate. Nakon uspješno odrađene i te etape slijedi novo čekanje suda da vas pozove na imenovanje.
Imenovanje se ponovno odvija na županijskom sudu na kojemu je sve i započelo a na imenovanje dolazite sa svojim Dnevnikom prijevoda i ovjera kojeg ste prethodno ispunili. Isto tako na imenovanje dolazite sa svojim pečatom sudskog tumača (citiram sudačku mrežu „Pečat je okruglog oblika, bez grba Republike Hrvatske, promjera 38 mm. Tekst pečata sadrži: ime i prezime tumača, oznaku "stalni sudski tumač" i naznaku jezika za koji je tumač imenovan, te adresu tumača. Tekst pečata je na hrvatskom jeziku i na jezika za kojega je postavljen za stalnog sudskog tumača. Pečat je plave boje.“). Prilikom imenovanja polažete prisegu kod suca županijskog suda te nakon toga predajete dnevnike na ovjeru od strane suda. Nakon novog čekanja da vam jave da je dnevnik ovjeren vi postajete pravi sudski tumač. Prije prvog prijevoda još samo morate napraviti template u wordu sa svime što ovjereni prijevod mora sadržavati kako je opisano u pravilniku, na kraju prijevoda uvijek dolazi i tekst potvrde kojom se ovjerava prijevod.
Svi takvi detalji kao i aktivni tumači nalaze se na stranici Sudačke mreže, www.sudacka-mreza.hr.
Cijeli put je mene osobno koštao 6.246,30 kn, što ili detaljnije 890,00 kn za polaganje C2 iz francuskog, 4258,80 kn za obuku u udruzi sudskih tumača, 120,00 kn biljega i 977,50 kn za polaganje pravnog nazivlja na županijskom sudu, i sve sam uz dobru organizaciju i ponešto sreće uspio završiti u nekoliko mjeseci. Naravno da cijena koju sam ja platio ne mora vrijediti za druge ali čini se da je to taj red veličine za nekog tko mora sve proći.

5 komentari

 • Anamarie
  Anamarie Ponedjeljak, 11 Travanj 2016 14:26 Comment Link

  Pozdrav,

  hvala na podijeljenim informacijama, sigurna sam da su mnogima od koristi!
  Imam pitanje u vezi papirologije, pa bih te zamolila i za tu informaciju: domovnica i diploma fakulteta - dobivamo li originale natrag, ukoliko smo predali originale, a ne ovjerene kopije? Je li potrebno osobno predati svu dokumentaciju ili je moguce slanje postom na adresu suda?

  To bi bilo to, puno hvala unaprijed na odgovoru !

  :)

 • Marija
  Marija Nedjelja, 10 Svibanj 2015 17:15 Comment Link

  Pozdrav, spominješ u tekstu neke već pripremljene materijale za ispit... možeš li mi, molim te, otkriti gdje i kako se nabavljaju?? Hvala ti:)

 • Anita
  Anita Četvrtak, 23 Travanj 2015 14:16 Comment Link

  Neimjerno sam zahvalna na ovom članku! Sva sam se pogubila na silnim stranicama i forumima, a nigdje konkretnih informacija gdje, kada, kako i koliko...
  Jedino me zanima je li obuku moguće platiti u ratama?
  Hvala!

 • Martina
  Martina Utorak, 21 Travanj 2015 14:04 Comment Link

  Hvala puno na svim detaljima, zanima me da li je ikako moguće doći do skripte za pravni ispit?

  Poz.

 • Klara
  Klara Utorak, 16 Rujan 2014 09:46 Comment Link

  Merci beaucoup pour toutes ces precieuses informations... je suis un peu découragée par toute la procedure; d'autant que je n'ai toujours pas traduit mon bts... je ne sais meme pas si avec un bts je peux acceder a l'examen de sudski tumac ;(
  Mais merci pour votre temoignage; j'ai pris pleins de notes... maintenant au boulot.
  Merci; salutations

Komentiraj

Ispunite obavezna (*) polja. HTML kod nije dozvoljen.

Back to top